Kaapo Kakko Face Photo on Ice
Kaapo Kakko Face Photo

Kaapo Kakko News

Rating: 72.8#84 RW

New York Rangers

NHL CapHit: $925,000 Puckpedia Profile