Kaapo Kakko Face Photo on Ice
Kaapo Kakko Face Photo

Kaapo Kakko News

Rating: 69.7#119 RW

New York Rangers

NHL CapHit: $925,000 Puckpedia Profile